Kampen Noord

Wat voor zorg kunnen wij leveren.

Buurtzorg Kampen Noord kan zorg verlenen op verschillende gebieden
Denk aan kortdurende zorg, zorg na ziekenhuis opnamen, persoonlijke verzorging, verpleging, palliatieve zorg, begeleiding bij dementie, personenalarmering ed. Kortom u kunt op vele gebieden bij ons terecht. In de zorg zijn alle aspecten belangrijk. Wij hebben niet alleen aandacht voor uw lichamelijke klachten, maar ook voor de psychische en sociale aspecten. Wij respecteren uw religeuze behoeften. 

Wij zijn altijd bereikbaar 24 uur per dag 7 dagen per week. Sinds kort alarmering bij de cliënten thuis. De indicaties en alle bijkomende administratieve werkzaamheden worden door Buurtzorg geregeld.

Alle teamleden van Buurtzorg Kampen Noord kunnen de zorg leveren aan de cliënt. Het is de kracht van Buurtzorg dat de zorgverlener alle zorg kan leveren bij de cliënt. Dit betekent in de praktijk dat de zorgverlener die bij u komt ook in staat is alle zorg die u nodig heeft te geven. Buurtzorg streeft ernaar om zoveel mogelijk continuiteit te bieden. 

Verzorging

Onder verzorging valt onder andere:

 •  in en uit bed gaan
 •  ondersteuning of complete hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen e.d)
 •  toiletgang
 •  aanbrengen van steunkousen en/of prothese
 •  begeleiden medicatie gebruik
 •  stoma en/of incontinentie verzorging

Verpleging

Onder verpleegkundige zorg valt onder meer:

 • zuurstof toediening
 • injecteren 
 • wondverzorging
 • katheteriseren
 • begeleiden bij ernstige ziektes
 • maagsonde inbrengen
 • pijn bestrijding

Specialistische Verpleegkundige zorg/palliatieve zorg/terminale zorg

Buurtzorg team Kampen Noord verleent ook zorg aan de cliënt die ongeneeslijk ziek is, mensen met een chronische aandoening en zorg in de laatste levensfase. Bij deze complexe zorgvragen zijn wij in staat zorg te verlenen naar uw wensen en behoeften. 

Verlichting van klachten

In de palliatieve zorg is er geen sprake meer van genezing. Uw behandelend arts heeft dit met u en uw naasten besproken. Wel gaan wij dan kijken wat wij kunnen met het bestrijden van de klachten, problemen en symptomen. Dit doen we in nauwe samenwerking met uw huisarts. Uzelf heeft hier ook een grote rol in door het aangeven van wensen. Zo kunnen wij met elkaar bekijken hoe we hieraan kunnen voldoen.

Pijnbestrijding en sedatie in de laatste levensfase

Door onderzoek is gebleken dat cliënten in de palliatieve zorg het meest gebaat zijn met goede pijn- en symptoom bestrijding. Er zijn diverse mogelijkheden van pijnbestijding, bijvoorbeeld door een pomp met pijnbestrijding aan te sluiten die door de cliënt en of familie zelf is te bedienen.
Er zijn diverse mogelijkheden van pijnbestrijding en samen met uw huisarts gaan we kijken naar deze mogelijkheden.
Als team begeleiden wij u en uw familie in het gebruik van de pomp. Samen met uw huisarts gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn voor u om het u zo comfortabel mogelijk te maken.

Buurtzorg +

Buurtzorg + is een project waarin (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden nauw samenwerken met een fysio- en/of oefentherapeut en een ergotherapeut die binnen het team meewerken aan de zorg voor de cliënten van Buurtzorg. De Buurtzorgtherapeuten kennen de (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden die betrokken zijn bij een gezamelijke cliënt, ze zien elkaar regelmatig en hebben via hun mobiele telefoonnummers korte onderlinge samenwerkingslijnen voor cliëntoverleg.

De wijkzorgtherapeuten hebben de expertise in huis om een zinvolle en noodzakelijke bijdrage te leveren in de zorg voor thuiswonende ouderen. Denk bijvoorbeeld aan een cliënt die niet goed meer kan staan, of moeite heeft met zich te verplaatsen. De fysiotherapeut en de oefentherapeut kunnen door functioneel te oefenen het staan of verplaatsen verbeteren zodat de cliënt bijvoorbeeld (nog) niet op bed gewassen hoeft te worden. De ergotherapeut onderzoekt of specifieke hulpmiddelen de cliënt in deze situaties kunnen helpen.

Expert dementie

Dementie is een grillige aandoening, waarbij veel onbegrip, verdriet en overbelasting optreedt. Zowel voor de persoon met dementie als voor de mantelzorger is het een moeilijk te accepteren aandoening. Dat komt met name door de gedrags- en karakterveranderingen en de lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Maar ook omdat de aandoening nog vaak moeilijk bespreekbaar is. Een persoonlijk begeleider (expert dementie) geeft emotionele en praktische begeleiding, heeft kennis van de zorg- en  hulpmogelijkheden en houdt contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.

Bereikbaarheidsdienst 

Buurtzorg team Kampen Noord is 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. 
De bereikbaarheidsdienst is ten alle tijden inzetbaar ook als er 's nachts calamiteiten zijn bij de cliënt.
Één van de teamleden heeft dienst, het telefoonnummer waarop wij zijn te bereiken is 06 - 8322 4161
Omdat we werken met kleine teams zijn al onze teamleden bekend en op de hoogte van de specifieke situatie van elke cliënt. 

Alarmering bij de cliënt thuis

Sinds 2015 heeft Buurtzorg een nieuw systeem rondom alarmering bij de cliënt thuis. 
Het systeem heet Wuzzi Alert.

Wuzzi Alert is een mobiel alarm dat overal werkt, zowel binnen als buiten. Met een druk op de knop sta je in contact met jouw contactpersonen of alarmcentrale, hierbij is de positie bekend en kan erop afstand met elkaar gesproken worden.

De gebruiker draag het fraaie superlichte mobiel apparaatje bij zich en kan gaan en staan waar hij wil. De krachtige GPS zorgt voor een nauwkeurige positiebepaling.

Wuzzi Alert is samen met gebruikers, hun familie en mantelzorgers ontwikkeld. Daarom is Wuzzi Alert het meest gebruiksvriendelijke en goedkoopste mobiel alarm van Nederland.

Voor meer informatie belt u gerust naar ons telefoon nummer : 06 - 8322 4161 

De indicaties

De indicatie wordt sinds 2015 via de zorgverzekering verstrekt. De medewerker van buurtzorg zal de indicatie aanvragen. Er wordt samen met de client gekeken wat voor zorg er nodig is en dan zal de verpleegkundige de aanvraag indienen bij de zorgverzekering. Er wordt nog geen eigen bijdrage in rekening gebracht. 

Heeft u vragen over de indicatie, neem gerust contact op met ons. Wij zijn te bereiken onder nummer 06 - 8322 4161